Návrh rozvaděče online

Sestavte rozvodnici pomocí online konfigurátoru a získejte tak výrobní štítek s QR kódem včetně příslušné dokumentace, která vždy odpovídá nejnovějším normám.

Načíst dokumentaci Sestavit nový rozvaděč

Novinka: Aplikace nyní umožňuje přihlášení pod jménem a heslem a ukládání rozpracovaných rozvaděčů

Jak to funguje?

Zvolte jaké přístroje a v jakém zapojení mají v rozvaděči být Program automaticky spočítá nejhorší možné zatížení dané kombinace a nabídne vhodné skříně V čelním pohledu rozmístěte přístroje do skříně Doplňte firemní údaje, které si přejete mít uvedeny v dokumentech Veškerou vyhotovenou dokumentaci obratem zašleme na Váš email

Výhody aplikace

Skutečný fyzikální výpočet tepelného zatížení

Aplikace automaticky vypočítá nejhorší možné tepelné zatížení pro danou konfiguraci přístrojů a nabídne na základě toho na výběr vhodné skříně od různých výrobců. Máte tak vždy jistotu, že nehrozí nebezpečí požáru.


Široký sortiment skříní a přístrojů od různých výrobců

Aplikace umožňuje sestavit rozvodnici ze stovek přístrojů a skříní od různých výrobců. Dokumentace je však platná výhradně jen pro konkrétní značky přístrojů, které jsou v aplikaci schválené daným fyzikálním výpočtem. Pokud si přejete použít přístroje či skříně, které v nabídce nejsou, je možné je na vyžádání přidat. Více naleznete v přehledu skříní a přehledu přístrojů.


Automaticky vyplněná, vždy platná dokumentace

Veškerou dokumentaci aplikace vyplní za Vás na základě technických parametrů přístrojů a skříní. Neustále sledujeme vývoj legislativy a dokumentaci aktualizujeme. Máte tak jistotu, že Vaše rozvodnice nebude při revizi zbytečně zamítnuta.


Generování uživatelských popisků včetně fáze

Pokud v průběhu sestavování rozvodnice vyplníte i popisky u přístrojů, získáte na konci uživatelské popisky ve správných rozměrech pro každý přístroj k vytištění a vystřižení. Na popiscích jsou automaticky barevně i textově odlišeny fáze, na kterých je přístroj zapojen.


Dokumentace dostupná přes QR kód na výrobním štítku

Součástí každého výrobního štítku je i QR kód, který je možné načíst chytrým telefonem přímo přes web navrh-rozvadece.cz. Po načtení QR kódu se ihned zobrazí dokumentace k danému rozvaděči. I přímo v terénu tak máte okamžitý přístup k veškeré dokumentaci i k rozvaděči, který jste nikdy předtím neviděli.


Snadné úpravy existujících rozvodnic

Jakoukoliv rozvodnici vytvořenou pomocí aplikace Ověření návrhu.cz lze snadno zkopírovat a upravit. Stačí načíst QR kód na výrobním štítku a kliknout na tlačítko "Vytvořit nový rozvaděč se stejnými přístroji". Snadno a rychle tak můžete do rozvaděče doplnit či odebrat přístroj a během pár minut získat opět platnou dokumentaci a nový výrobní štítek.


Časté dotazy

Jakékoli, které odpovídají příslušným nařízením. V případě, že program nenabízí Vaši oblíbenou skříň, tak se s námi prosím spojte.
Ano, i pro tyto krizové situace je program vhodný (za podmínky, že zabudovaná skříň odpovídá ČSN EN 61439-3).

Obojí je možné pomocí těchto kroků:

 1. Ujistěte se, že skříň danou změnu vůbec prostorově umožňuje.
 2. Dle ČSN EN 61439-3:2012 (spolu s ČSN EN 61439-1:2012 edice 2) je nutné postupovat jako u nového rozváděče
 3. Celý proces sestavování nemusíte provádět znovu. Načtěte si původní zapojení podle jedinečné internetové adresy (odkazu) nebo pomocí QR kódu z výrobního štítku. Tím se dostanete do části „Zapojení“. Zobrazí se vám původní návrh rozložení přístrojů, ve kterém provedete požadované změny a pak již rozvaděč dokončíte obvyklým způsobem. Rozšíření nebo změna obsahu rozváděče je tak velmi jednoduchá.
 4. Program automaticky vypočítá tepelné ztráty a nabídne vhodné skříně. Vyberte stejnou značku a typ skříně Vašeho existujícího rozvaděče. Pokud program danou skříň nenabídne, dané úpravy zvýšily tepelné zatížení nad limit pro danou skříň. V takovém případě budete muset vyměnit i skříň nebo z požadovaných úprav slevit.
 5. Dokončete proces generování dokumentace. Nezapomeňte rozvaděč opatřit novým výrobním štítkem, který jste obdrželi na Váš email
Použití je nutné tehdy, pokud rozváděči nepředchází opatření pro snížení hodnoty přepětí (viz. také montážní pokyny). Pro případy, kde je tato podmínka splněna lze navrhnout rozváděče bez přepěťové ochrany.
Tehdy, kdy navrhovanému rozváděči předchází elektroměrová skříň s hlavním jističem. Řešení je v souladu s normou ČSN EN 61439 a s běžnou praxí.
Nestane se vůbec nic. Dokumenty však zůstanou u nás archivovány.
 1. Obecné informace
 2. Charakteristiky rozhraní
 3. Schémata
 4. Montážní pokyny
 5. Protokol o kusovém ověřování
 6. Výrobní štítek s QR kódem
 7. ES prohlášení o shodě
 8. Návod na použití
 9. Poptávku se seznamem přístrojů pro předložení Vašemu prodejci
 1. Současné odpojení fáze a středního pracovního vodiče vylučuje nebezpečí úrazu el. proudem, který se může za určitých podmínek i ve středním vodiči objevit. Přečíst celý článek
 2. Pro případy,kdy je více jističům předřazen jen jeden proudový chránič, lze poruchu eliminovat i s laikem (uživatelem) jen po telefonu a umožnit tak fungování ostatních okruhů. Přečíst celý článek
 3. Je to mimořádně rychlá cesta při hledání poruchy.
Ano, 7 místné montážní označení (písmena a čísla) lze zadat ve formuláři ve 4 kroku „Firemní údaje“, což se „propíše“ se do výrobního štítku i do prohlášení.

Pozor, pokud vytváříte více shodných rozvaděčů najednou (jejich počet uvedete ve 4 kroku „Firemní údaje“ do kolonky „Počet skříní se zvolenou konfigurací“, budou mít všechny stejné montážní číslo. V případě, že potřebujete mít pro několik obsahově stejných skříní odlišné montážní číslo, tak se musí rozvaděč udělat velmi jednoduše znovu. Stačí načíst rozvaděč podle jedinečné adresy (odkazu) z výrobního štítku a kliknout na tlačítko „Vytvořit nový rozvaděč se stejnými přístroji“.
Celý rozvaděč určitě nemusíte sestavovat znovu. Úprava je relativně jednoduchá. Stačí načíst původní zapojení podle jedinečné internetové adresy (odkazu) nebo pomocí QR kódu z výrobního štítku. Tím se dostanete do části „Zapojení“. Zobrazí se vám tedy původní návrh rozložení přístrojů, ve kterém provedete požadované změny a pak již rozvaděč dokončíte obvyklým způsobem.
 • Celý proces získání ověření návrhu (typové zkoušky) trvá přibližně 10 minut
 • Nevyplňujete nic 2x nebo zbytečně zdlouhavě
 • Vše, co lze odvodit, je doplněno automaticky
 • Veškerou dokumentaci k výrobě rozvaděče obdržíte obratem na email
 • Dokumentace odpovídá souboru norem řady ČSN EN 61439
 • Podrobný návod ke stažení

Všeobecné obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů (GDPR)

Provozovatel: BONEGA spol. s r.o., Potoční 302, Sudoměřice nad Moravou, 696 66, Česká Republika, IČ: 46901281

Kontaktní osoba: Ing. Roman Hudeček, roman.hudecek@bonega.cz, +420 603 542 347

Technické řešení: Maintop Businesses