Novinka od firmy BONEGA: Univerzální online signalizátor pro hlídání stavu až 6 obvodů včetně napětí a teploty. Zjistit více

Návrh rozvaděče online

Sestavte rozvodnici pomocí online konfigurátoru a získejte tak výrobní štítek s QR kódem včetně příslušné dokumentace, která vždy odpovídá nejnovějším normám. Umožňuje kombinovat přístroje a skříně od různých výrobců.

Načíst dokumentaci Sestavit nový rozvaděč

Novinka: 28.6.2024 - Přidány přístroje Noark, TapHome, Schrack, Mean Well, Raspberry, TinyControl, E-link a MikroTik.

Srovnání programů na návrh rozvaděčů

Současné programy Online aplikace Návrh rozvaděče.cz
Podporují jen přístroje a skříně výrobce, který program vytvořil. Podporuje tisíce skříní a přístrojů od různých výrobců.
Windows aplikace nebo Excel soubory. Online aplikace dostupná v prohlížeči kdykoliv a kdekoliv bez instalace.
Vytištěnou dokumentaci je třeba při revizi fyzicky dohledat. Dokumentace je uložená online a kdokoliv ji může načíst přes QR kód na výrobním štítku.
Při úpravě cizího rozvaděče je třeba pracně vytvořit zcela novou dokumentaci. Po načtení QR kódu lze snadno provést pouze potřebné úpravy a vygenerovat novou dokumentaci.

Jak to funguje?

Zvolte jaké přístroje a v jakém zapojení mají v rozvaděči být Program automaticky spočítá nejhorší možné zatížení dané kombinace a nabídne vhodné skříně V čelním pohledu rozmístěte přístroje do skříně Doplňte firemní údaje, které si přejete mít uvedeny v dokumentech Veškerou vyhotovenou dokumentaci obratem zašleme na Váš email

Výhody aplikace

Skutečný fyzikální výpočet tepelného zatížení

Aplikace automaticky vypočítá nejhorší možné tepelné zatížení pro danou konfiguraci přístrojů a nabídne na základě toho na výběr vhodné skříně od různých výrobců. Máte tak vždy jistotu, že nehrozí nebezpečí požáru.


Široký sortiment skříní a přístrojů od různých výrobců

Aplikace umožňuje sestavit rozvodnici ze stovek přístrojů a skříní od různých výrobců. Dokumentace je však platná výhradně jen pro konkrétní značky přístrojů, které jsou v aplikaci schválené daným fyzikálním výpočtem. Pokud si přejete použít přístroje či skříně, které v nabídce nejsou, je možné je na vyžádání přidat. Více naleznete v přehledu skříní a přehledu přístrojů.


Automaticky vyplněná, vždy platná dokumentace

Veškerou dokumentaci aplikace vyplní za Vás na základě technických parametrů přístrojů a skříní. Neustále sledujeme vývoj legislativy a dokumentaci aktualizujeme. Máte tak jistotu, že Vaše rozvodnice nebude při revizi zbytečně zamítnuta.


Generování uživatelských popisků včetně fáze

Pokud v průběhu sestavování rozvodnice vyplníte i popisky u přístrojů, získáte na konci uživatelské popisky ve správných rozměrech pro každý přístroj k vytištění a vystřižení. Na popiscích jsou automaticky barevně i textově odlišeny fáze, na kterých je přístroj zapojen.


Dokumentace dostupná přes QR kód na výrobním štítku

Součástí každého výrobního štítku je i QR kód, který je možné načíst chytrým telefonem přímo přes web navrh-rozvadece.cz. Po načtení QR kódu se ihned zobrazí dokumentace k danému rozvaděči. I přímo v terénu tak máte okamžitý přístup k veškeré dokumentaci i k rozvaděči, který jste nikdy předtím neviděli.


Snadné úpravy existujících rozvodnic

Jakoukoliv rozvodnici vytvořenou pomocí aplikace Ověření návrhu.cz lze snadno zkopírovat a upravit. Stačí načíst QR kód na výrobním štítku a kliknout na tlačítko "Vytvořit nový rozvaděč se stejnými přístroji". Snadno a rychle tak můžete do rozvaděče doplnit či odebrat přístroj a během pár minut získat opět platnou dokumentaci a nový výrobní štítek.


Časté dotazy

Jakékoli, které odpovídají příslušným nařízením. V případě, že program nenabízí Vaši oblíbenou skříň, tak se s námi prosím spojte.
Ano, i pro tyto krizové situace je program vhodný (za podmínky, že zabudovaná skříň odpovídá ČSN EN 61439-3).
Použití je nutné tehdy, pokud rozváděči nepředchází opatření pro snížení hodnoty přepětí (viz. také montážní pokyny). Pro případy, kde je tato podmínka splněna lze navrhnout rozváděče bez přepěťové ochrany.
Tehdy, kdy navrhovanému rozváděči předchází elektroměrová skříň s hlavním jističem. Řešení je v souladu s normou ČSN EN 61439 a s běžnou praxí.
Nestane se vůbec nic. Dokumenty však zůstanou u nás archivovány. Aplikaci mohou využívat například i školy pro výuku.
 1. Obecné informace
 2. Charakteristiky rozhraní
 3. Schémata
 4. Montážní pokyny
 5. Protokol o kusovém ověřování
 6. Výrobní štítek s QR kódem
 7. ES prohlášení o shodě
 8. Návod na použití
 9. Poptávku se seznamem přístrojů pro předložení Vašemu prodejci
 1. Současné odpojení fáze a středního pracovního vodiče vylučuje nebezpečí úrazu el. proudem, který se může za určitých podmínek i ve středním vodiči objevit. Přečíst celý článek
 2. Pro případy,kdy je více jističům předřazen jen jeden proudový chránič, lze poruchu eliminovat i s laikem (uživatelem) jen po telefonu a umožnit tak fungování ostatních okruhů. Přečíst celý článek
 3. Je to mimořádně rychlá cesta při hledání poruchy.
Ano, 7 místné montážní označení (písmena a čísla) lze zadat ve formuláři ve 4 kroku „Firemní údaje“, což se „propíše“ se do výrobního štítku i do prohlášení.

Pozor, pokud vytváříte více shodných rozvaděčů najednou (jejich počet uvedete ve 4 kroku „Firemní údaje“ do kolonky „Počet skříní se zvolenou konfigurací“, budou mít všechny stejné montážní číslo. V případě, že potřebujete mít pro několik obsahově stejných skříní odlišné montážní číslo, tak se musí rozvaděč udělat velmi jednoduše znovu. Stačí načíst rozvaděč podle jedinečné adresy (odkazu) z výrobního štítku a kliknout na tlačítko „Vytvořit nový rozvaděč se stejnými přístroji“.
Celý rozvaděč určitě nemusíte sestavovat znovu. Úprava je relativně jednoduchá. Stačí načíst původní zapojení podle jedinečné internetové adresy (odkazu) nebo pomocí QR kódu z výrobního štítku. Tím se dostanete do části „Zapojení“. Zobrazí se vám tedy původní návrh rozložení přístrojů, ve kterém provedete požadované změny a pak již rozvaděč dokončíte obvyklým způsobem.
Naše aplikace se řídí normou, která je platná pro celou EU, tedy i pro Německo.
Výrobní štítek obdržíte v příloze emailu ve formátu pdf. Stačí jej vytisknout na jakékoli běžné tiskárně a pro splnění podmínky otěruvzdornosti si štítek necháte například v nejbližším „Copy centu“ oboustranně zafóliovat. Následně jej pak nalepíte, či přinýtujete na rozvaděčovou skříň. Pokud budou skříně v agresivnějším prostředí, tak Vám dokážeme štítek na vyžádání vygravírovat. Cena za vygravírování do hliníkového plechu je 292 Kč bez DPH.
 1. Otevřete PDF s výrobním štítkem, který jste obdrželi emailem
 2. Kvůli vyšší kvalitě tisku (lepší čitelnosti) je třeba co nejvíc zvětšit samotný obrázek výrobního štítku (aby samotný štítek zabíral téměř celou obrazovku)
 3. Udělejte snímek obrazovky (například tlačítkem Print Screen). V nejnovější verzi Windows 10 s podzimní aktualizací 2018 se dá udělat snímek obrazovky jen určité oblasti jednoduše zmáčknutím kombinace Windows + Shift + S.
 4. Vložte pomocí Ctrl+V snímek obrazovky do Wordu či jiného podobného programu a upravte rozměry štítku jak potřebujete.
 5. Stejným způsobem můžete vkládat další výrobní štítky
Cena za vygenerování dokumentace se odvíjí od počtu zabraných modulů v rozvaděči. Moduly zabrané přístroji BONEGA jsou zdarma. Cena za modul zabraný jinými přístroji činí 12 Kč, minimální cena za dokumentaci je v takovém případě 240 Kč. Dokumentace k rozvaděčům složených pouze z přístrojů BONEGA je tedy zdarma. Pro příklad: když použijete cizí přístroje, které zaberou 30 modulů, tak Vás to vyjde na 30 x 12 Kč = 360 Kč. Když použijete 10 přístrojů, tak to sice odpovídá výpočtu 10 x 12 = 120 Kč, ale minimální cena za takovou dokumentaci je 240 Kč.
Ano můžete s tím, že však musí být vyplněny všechny požadované kolonky (např. IČ 0000000, místo firmy jen celé Vaše jméno, atd..). Podstatná je odborná způsobilost a ne to, zda máte IČ nebo ne. Jak píšeme v montážních pokynech:

Výroba rozvodnic DBO odpovídajících výše uvedeným systémům rozvodnic DBO může být prováděna pouze pracovníky s elektrotechnickou kvalifikací dle § 6 – 8 vyhl. č. 50/1978 Sb.,o odborné kvalifikaci pracovníků v elektrotechnice, v platném znění, kteří mají zkušenosti s uvedenou činností a potřebnou znalost požadavků výše uvedených norem.
Ano. Pokud jsou použité přístroje a skříň součástí naší databáze a výpočtem vyhoví použitá skříň, tak lze i zpětně k takovému výrobku vyhotovit dokumentaci včetně výrobního štítku.
Nemusíte, pokud na chybu přijdete do 24 hodin. Zduplikujte původní rozvaděč, chybu opravte a napište nám na info@navrhrozvadece.cz. Nový rozvaděč vám necháme vygenerovat zdarma.
 1. Celý soubor norem řady ČSN 33 2000 jsou normy týkající se elektrických instalací. Ta je složena z jednotlivých výrobků právě dle pravidel uvedených ve zmiňovaném souboru norem ČSN 33 2000.
 2. Prostřednictvím aplikace vytváříme výrobek dle zákona č. 90/2016 Sb., což není elektrická instalace.
 3. V naší dokumentaci máme uvedeny základní normy výrobku řady ČSN 61439. V těch jsou odkazy i na normy ČSN 33 2000-5-54 ed. 3: 2012, (uzemnění a ochranné vodiče), ČSN 33 2000-4-41 ed. 3: 2018 (ochrana před úrazem el. proudem) ČSN 33 2000-7-712 ed. 2: 2016 (fotovoltaika). V těchto normách je uvedeno, že se na DC musí odpínat oba dva póly, což je obecný požadavek pro sítě DC IT na odpojování všech živých částí, tj. obou pólů.
 4. Z výše uvedených důvodů tedy nemusíme v naší dokumentaci uvedené normy konkretizovat ani uvádět.

Příčin může být několik:

 1. Není rozhodující počet modulů skříně, ale jakou schopnost odvodu tepla samotná skříň má. Mezi výrobci skříní jsou mimochodem velké rozdíly, i když na první pohled se skříně zdají velmi podobné. Do schopnosti odvodu tepla vstupuje nejen materiál skříně, způsob montáže, ale také krytí IP, atd.

 2. Zásadní vliv má to, jaké přístroje do skříně vkládáte. Například stykače, pojistkové odpínače nebo proudové chrániče jsou velkým zdrojem tepla a tak i jejich malý počet dokáže vyčerpat kapacitu schopnosti odvodu tepla ze skříně.

 3. Aplikace při výpočtu vychází z maximální možné energie vstupující do rozváděče, které se odvíjí od hodnoty jmenovitého proudu jističe či pojistky. Přístroje do zvoleného rozvaděče tak lze například vložit při 25A, ale při hodnotě hlavního jističe na 32A již ne.

 4. Další příčinou může být uvedená jmenovitá hodnota přístroje In v Amperech. Uživatel má například dlouho skladem proudové chrániče 40A, který se chce na nějaké výrobní zakázce „zbavit“. Nicméně hlavní jistič je jen 25A. Bohužel žádný z výrobců přístrojů neposkytuje jakým zdrojem tepla je 40A proudový chránič v případě, že jim „protéká“ jen 25A. Máme tedy k dispozici pro výpočet oteplení jen hodnotu zdroje tepla takového přístroje při 40A. Mnohdy pak stačí jen vyměnit přístroj s nižší jmenovitou hodnotou.

Pokud vyloučíme to, že by byla uvedena jiná hodnota schopnosti odvodu tepla skříně v jiném a našem konfigurátoru, tak to není naše chyba.

Tuto problematiku jsme řešili i s kontrolními orgány. Naše aplikace je pravděpodobně jako jediná na trhu, která počítá reálné maximální tepelné zátěže přístrojů v rozvaděči a to tak, že:

 • prověří nejhorší možnou situaci zapojení, kdy jsou v činnosti přístroje s největším zdrojem tepla a to postupně pro jednotlivé fáze L1, L2, L3 a následně prověří i všechny nejhorší kombinace zapojení třífázových přístrojů
 • z těchto kritických situací si sečte všechny zdroje tepla (včetně stálých)
 • přiřadí procentickou rezervu na teplo způsobené propojovacími prvky (vodiče, lišty, atd.)
 • z toho pak vznikne součtem celkové maximální tepelné zatížení rozvaděče

Následně potom aplikace umožní sestavení přístrojů do skříní, které dokážou odvést takto vzniklé teplo.

Rozdíl pak vzniká tím, že jiné aplikace používají různé koeficienty soudobosti, kterými se jen odhaduje realitu provozu na rozdíl od výše popsaného precizního postupu. Naše aplikace se proto mezi znalci považuje za nejlepší ve smyslu přiblížení se reálným provozním podmínkám.

Musíte si zatím zvolit pouze přístup z jedné větve. Jsou na to různé názory odborníků, zda například stykač navázat na Jistič pro ovládací cívky nebo jištění kontaktů. Nicméně jistě je třeba do dokumentace vložit v tomto příkladu oba jističe s popisem. Tuto situace hodláme v budoucnu řešit.
 • Celý proces získání ověření návrhu (typové zkoušky) trvá přibližně 10 minut
 • Nevyplňujete nic 2x nebo zbytečně zdlouhavě
 • Vše, co lze odvodit, je doplněno automaticky
 • Veškerou dokumentaci k výrobě rozvaděče obdržíte obratem na email
 • Dokumentace odpovídá souboru norem řady ČSN EN 61439
 • Podrobný návod ke stažení

Mohlo by vás také zajímat ...


Všeobecné obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů (GDPR)

Provozovatel: BONEGA spol. s r.o., Potoční 302, Sudoměřice nad Moravou, 696 66, Česká Republika, IČ: 46901281

Kontaktní osoba pro platby a účetní doklady: Lenka Švirgová, lenka.svirgova@bonega.cz, +420 734 346 996

Kontaktní osoba pro technickou podporu: Ing. Roman Hudeček, roman.hudecek@bonega.cz, +420 603 542 347

Kontakt pro zpracování celé výrobní dokumentace firmou BONEGA: navrh-rozvadece@bonega.cz

Technické řešení: Maintop Businesses